Ерата на Водолея

“Някои от най-характерните за епохата на Водолея промени са, че хората ще разберат в своите сърца какво се случва. Те може би няма да намерят думи, с които да го изразят, но един ден те ще намерят. Тогава, те ще поискат да издигнат и своите  близки. Стените на омразата и ненавистта ще паднат. Клюките и злите намерения ще бъдат заменени от молитви. Вместо да се състезават за богатство и пари, хората ще се стремят към духовно израстване.  Ще имат обща вяра в едно по-висше Аз, любов към нашият Създател и любов към нашето съзнание и вътрешно благоволение.”

Йоги Баджан

С какво се характеризира Ерата на Водолея

  • Интелектът вече не е достатъчен. Трябва ни нов вид връзка с интуицията, емоциите и инстинктът ни.
  • Само информация не е достатъчна. Нито само знание. Трябва ни мъдрост.
  • Да учим не е достатъчно. Трябва да знаем как да учим.
  • Животът става все по-сложен, както и нашите потребности да се справяме с него.
  • Всичко е по-бързо и имаме все по-малко време. Необходима ни е много повече любов и общност, защото страхът и несигурността са огромни.
  • Изискваме интеграция на духовната страна на живота с технологичната и материалната – “духовно здраве”,  за да усетим смисълът и значението на това, което ни се случва.
  • Не можем да живеем в изолация. Всяко наше действие трябва да е еко-съобразно, защото с него засягаме директно или индиректно огромна мрежа от хора , живи същества и места.
  • Това е ера на парадокса- по-глобална и в същото време по-индивидуална, с по-малко граници и едновременно с това по-голяма необходимост от политическо разделение.
  • Промяната и познанието са в продължение на целият ни живот. Това изисква умствена, физическа и емоционална гъвкавост.
  • Издръжливост и винаги високите резултати са постоянни изисквания към служителите от страна на фирмите, така възниква необходимостта от търсене на начини за регенериране и връщане към себе си.

 

Необходими средства за Ерата на Водолея

Не се ни необходими още избори. Ние сме затрупани с тях. Трябва ни повишен капацитет, за да можем да направим тези избори.

Не ни е необходима още информация. Трябва ни мъдрост, за да използваме тази информация.

Не ни е необходима друга религия. Необходима ни е опитност за изграждане на “духовно здраве”, за да действаме в съответствие с нашите разбрания.

Има необходимост от практическа технология, която да генерира вътрешната енергия, необходима за оцеляване и надминаване на очакванията под натиска на  многото информация, многото избори, многото контакти и комклексност на живота. Сега е времето, в което ще ви трябва медитативен ум, за да успеете да привлечете това, което искате да дойде при вас.

Кундалини йога преподавана от Йоги Баджан предоставя методите и технологията, с които да поддържате медитативен ум, да преработвате входящата информация и да отговаряте с предимството на неутрална  преценка и разбиране.

Кундалини йога ще ти даде възможност да осъществиш целият си потенциал в новата Ера на Водолея.

Пет Медитации за Ерата на Водолея
дадени от Йоги Баджан с инструкции.

Препоръчително е да държите върха на главата си покрита с плат от естествена материя.

1.)      Киртан Крия11 минути.

Седнете в лесната поза (с кръстосани крака) със затворени очи и се фокусирайте върху точката на третото око. Ръцете са върху колената. Мантрата е СА ТА НА МА. Като произнасяте СА – притиснете показалеца с палеца. Като произнасяте ТА докоснете върха на средния пръст с палеца, като притискате силно. Като произнасяте НА, докоснете безименния пръст с палеца. Като произнасяте МА, докоснете кутрето до палеца. Правете тези повторения едновременно с двете ръце. Продължавайте с повторенията на този процес. Пейте мантрата 2 минути с нормален глас (гласът на човека) след това пейте 2 минути шептейки (гласът на любовника). След това пейте мислено 3 минути (гласът на бог), пейте 2 минути шептейки и накрая пейте 2 минути с нормален глас. Тази медитация изчиства подсъзнанието. Представяйте си голяма бяла светлина влизаща през върха на главата ви и след това проектирайте тази светлина навън през точката на третото око. Представете си как тази светлина изчиства вашият ум.

2.) Содаршан Чакра Крия – 11 минути.

Йоги Баджан казва за тази крия – „Всички 20 йога школи, включително Кундалини Йога, определят тази крия като най-висшата Крия”. Седнете в лесната поза (кръстосани крака) с очи, фокусирани върху върха на носа. Очите са леко отворени (1/10). Затворете дясната си ноздра с десният палец и вдишайте бавно и дълбоко през лявата ноздра. Мислено пейте УА-ХЕ ГУ-РУ 16 пъти. Стягайте точката на пъпа 3 пъти при всяко повторение. Веднъж на УА, веднъж на ХЕ и веднъж на ГУРУ. Това са 48 стягания общо. След тези 48 стягания и 16 повторения на мантрата запушете лявата ноздра и издишайте през дясната. За да завършите вдишайте и задръжте дъха за 10 секунди и после издишайте. Протегнете ръцете си нагоре и разтърсете всяка част на тялото си за 1 минута.

 3.) Едноминутното дишане – 11 минути.

Седнете в лесната поза. Ръцете са в която и да е удобна мудра (позиция на ръката), гиян мудра (докоснете палеца и показалеца, дланите сочат нагоре), Буда мудра (дясната ръка почива в лявата длан, ръцете са в скута) и т.н. Очите могат да бъдат затворени и фокусирани в точката на третото око или могат да бъдат леко отворени (1/10) и фокусирани върху върха на носа. Дишайте дълго и бавно, като се опитвате да вдишвате за 20 секунди, задържате дъха си за 20 секунди и след това бавно издишвайте за 20 секунди. Вдишването, задържането и издишването трябва да са равни по продължителност. Ако 20 секунди е прекалено дълъг интервал, тогава опитайте по 10 секунди всяка част. Нека трите части да са равни. Йоги Баджан казва: „В момента, в който постигнете тази продължителност (20сек, 20сек, 20сек) вашата интуиция ще се отвори. Вие ще знаете всичко. И когато знаете всичко, няма за какво да се притеснявате. Когато не се притеснявате – вие сте пречистени.”

4.) Тершула крия – 11 минути.

Седнете в лесната поза със затворени очи. Гледайте в гърба на клепачите си. Вдигнете лактите си до долната част на ребрата с ръце сочещи напред и длани на нивото на сърцето. Дясната ръка си почива върху лявата длан, като и двете длани сочат нагоре. Ръцете сключват ъгъл около 45 градуса между себе си. Дланите са малко по-високо от лактите, така че да са на нивото на сърцето. Пръстите са заедно а палците са опънати и сочат съответно вляво и вдясно. Държите китките си изправени, така че да има права линия от лактите до върха на пръстите ( дланите и палците изглеждат като буквата “W”). Мислено пейте мантрата ХАР ХАР УА-ХЕ ГУ-РУ. Вдишвайте и задържайте дъха, мислено пеейки мантрата, докато не можете повече да задържате дъха си. При вдишването си представяйте дланите заобиколени от светлина. При издишване си представяйте светкавици, които излизат от върха на пръстите. След като издишате стегнете мулабанд ключа (стегнете мускулите на ректума и секс органите) и мислено пейте мантрата докато не трябва отново да вдишате. Тогава вдишайте и повторете. Тази медитация дава лечебна сила чрез вашето докосване и проектиране. В края вдишайте, задръжте и се отпуснете.

5.) Сат Крия – 11 минути.

Седнете на петите си. Съберете дланите си и преплетете пръстите си с показалци сочещи право нагоре. Вдигнете ръцете си нагоре и изпънете лактите. Затворете очи и се фокусирайте върху точката на третото око. Докато пеете САТ стегнете силно точката на пъпа, като прибирате корема. Докато пеете НАМ отпуснете корема. Когато прибирате точката на пъпа, това автоматично стяга мулабанд или коренния ключ. Повтаряйте мантрата (Сат Нам) 6 до 8 пъти на всеки 10 секунди. След 11 минути вдишайте и задръжте дъха. Стегнете мулабанда (стягайте мускулите на ректума и секс органите) и задръжте за 10 секунди, след това издишайте напълно и задръжте дъха, като стягате Маха банда за 10 секунди. Маха банда е всички ключове (стегнете ректума, секс органите, приберете точката на пъпа, диафрагмата, главата се изтегля назад като остава водоравна, брадичката се прибира към шията). Повторете 3 пъти. Продължете за 11 минути. Ако сте начинаещ можете да разделите на 3 минути, почивате 2 минути и повтаряте 4 пъти.

След като сте завършили петте медитации, дълбоко релаксирайте, като се отпуснете на гръб.