Кундалини речник

Сат Нам приятели:-)
Имаме идея да започнем да попълваме това меню като речник на думичките в Кундалини йога. Затова си мислехме, че можем да “използваме” колективният разум:-) и да предлагаме на нашите фейсбуук приятели по един превод/описание всеки ден, който заедно да дискутираме и после финалната версия да слагаме на сайта. Как ви се струва?

Асана – позиция на тялото, описвана като изкуството да седиш неподвижно. В контекста на Йога практиките, асана означава две неща – мястото където йогата седи и начина(позата) по който йогата седи. Патанджали дефинира асана като „да седиш в позиция, която е твърда, стегната и в същото време спокойна, ненапрегната” за продължителни или безкрайни периоди от време. Асана по-късно става термин, за различни пози, полезни за възвръщането и поддържането на доброто състояние, както и подобряването на гъвкавостта и жизненоста на тялото с целта да се култивира способността да се стои в медитация за продължителни периоди от време.

Аюрведа – (от Санскрит „цялостно знание за дълъг живот”)или Аюрведическа медицина е система от традиционна за Индия медицина и форма на алтернативна медицина. От Санскрит – Аюс, което значи продължителност и веда, което значи знание или наука.

Аюрведическата литература се занимава със здравословен живот през цялата продължителност на живота и неговите различни фази. Аюрведа подчертава важността на баланса между 3 енергии: Vāyu vāta (въздух и етер), pitta (огън и вода) и kapha (вода и земя). Според Аюрведическата медицинска теория тези три субстанции са важни за живота, защото когато те съществуват в равни количества, тялото ще бъде здраво, а когато не са балансирани, тялото боледува по различни начини. Една от Аюрведическите теории казва, че всеки човек притежава уникална комбинация от тези енергии, която дефинира темперамента и характеристиките му.  Аюрведа също се фокусира на упражнения, йога и медитация.
В хиндуистката митология произхода на Аюрведа е свързан с Данвантари, доктора на боговете.

 

 

Крия – древни техники, упражнения, комбинация от асани (физически пози), бандами (ключове) и мудри. Тези комбинации прочистват съзнанието, пробуждат енергийните канали, укрепват здравето.

Кундалини – навита като змия спяща енергия, която се намира в основата на гръбначния стълб. Събуждането на Кундалини енергията е цел на всяка йога школа.

Мантра – звук, дума или група думи, която има силата да създаде духовна трансформация. В кундалини йога мантрата се използва с комбинации от асани или самостоятелно. При пеенето се стимулират точки в устата(венците, небцето, вътрешната част на устните)

Мудра – символичен или ритуален жест в Хиндуизма и Будизма. Някои мудри включват цялото тяло, но повечето се изпълняват с ръцете и пръстите. В йогата мудрите се използват заедно с пранаяма за да стимулират различни част на тялото, свързани с дишането и за да влияят на движението на праната в тялото

Нади (от Санскрит “тръба”) – каналите през които, в традиционната Индийска медицина и духовна наука, енергиите на финното тяло „текат“. Те се свързват в енергийни точки, наречени чакри. В Йогата трите главни канала на праната са Ида, Пингала и Сушумна. Ида е свързана с дясното полукълбо на мозъка и лявата част на тялото, и завършва при лявата ноздра. Пингала се отнася до лявото полукълбо на мозъка и дясната част на тялото, завършва при дясната ноздра. В някои практики с редуването на вдишването и издишването през дясната или лявата ноздра се балансира праната, която тече в тялото. В повечето древни текстове се твърди, че броя на надите в човешкото тяло е 72000.

Прана – от Санскрит значи “живот”, “дишане”, “постоянно движение”. Жизнена енергия, която се движи в човешкото тяло през мрежа фини канали, които се наричат нади.
 Прана, или ци, е тази жизнена енергия, която поддържа тялото живо и здраво. На гръцки тя се нарича пневма, на полинезийски – мана, а на староеврейски руах, което означава “дъхът на живота”. Съществуват три главни източника на прана: слънчев…а прана, въздушна прана и земна прана. Слънчевата прана идва от слънчевата светлина. Тя укрепва цялото тяло и допринася за доброто здраве. Въздушната прана, или “жизнени глобули”, се приема с помощта на белите дробове в процеса на дишането, а също и директно чрез енергийните центрове на биоплазменото тяло – чакрите. Земната прана се приема чрез стъпалата. Това става автоматично и несъзнателно. Ходенето с боси крака повишава приеманото количество земна прана. Някои области или места на планетата имат повече прана в сравнение с други. Също така през деня има повече прана, отколкото през нощта. Прана достига много ниско ниво около три-четири часа сутринта. (“Чудеса на лечението с прана”, Мастър Чоа Кок Сюи)

Пранаяма– Йога наука за дишането. Пранаяма е контрол (яма) на жизнената енергия (прана) чрез дихателни упражнения. Кундалини йога използва широка гама от техники за дишане. Дишането, неговият ритъм и дълбочината му са директно свързани с различни състояния на здравето, съзнанието и емоциите. Кундалини Йога използва дишането научно, за да промени енергийното състояние. Има няколко основни вдишвания, които трябва да се усвоят, за да може свободно да практикувате крии.

Петте прани – Тези пет жизнени дихания или жизнени сили поддържат тялото в единство.:

 • Прана – дава енергия за биенето на сърцето и дишането. Прана влиза в тялото, чрез дишането и достига до всяка клетка. Прана е жизнения дъх, който се намира в горната част на тялото над точката на пъпа и винаги се движи нагоре.
 • Апана – отговорна за изхвърлянето на остатъчни продукти от тялото през белите дробове и отделителните системи. Апана се намира в долната част на тялото или коремната област(под точката на пъпа) и винаги тече надолу.
 • Удана – отговорна за възпроизвеждането на звуци чрез вокалният апарат, като говорене, пеене, смях или плач. Също тя представлява съзнателната енергия, необходима за да се произвеждат звуци, които кореспондират с намерението на всяко живо същество.
 • Самана – отговорна за храносмилането и клетъчния метаболизъм (възобновяването и произвеждането на нови клетки и растежа). Самана също включва процеса на регулиране на вътрешната температура на тялото. Аурата е проекция на този жизнен канал. В медитативните практики, човек може да види аурата като светлина около всяко живо същество. Йогините, които правят специални упражнения за Самана могат да образуват пламтяща/огнена аура с помощта на волята си.
 • Вяна – отговорна за процесите на стягане и отпускане в тялото – мускулната система.

 Садхана (от Санскрит) е духовна практика, буквално преведена „Средства за постигане/завършване на нещо”. Включва различни дисциплини в Хиндуизма, Сикхизма, Будизма и Мюсюлманската традиции, който се изпълняват за да се постигнат различни духовни и ритуални цели.
Садхана е дисциплина, предприетa за постигане на цел – Крията, също така предполага перфектно изпълнение на упражнения с дадена цел. Затова, садхана и Крия всъщност означават едно и също нещо.
Терминът “Садхана” означава духовно усилие за постигане на предвидената цел. Целта на садхана е да се постигне духовна реализация, която може да бъде или просветление, чистата любов на Бог (Према), освобождение (мокша) от цикъла на раждане и смърт (Samsara), или определена цел, като благословия на божество в Бхакти традиции.
Садхана може да включва медитация, пеене на мантра и др. Садхака, или практикуващ определена садхана, е човек, който умело прилага … съзнание и интелект на практика към духовна цел.Терминът “садхака” често е синоним на “йогин” или “йога”.Сат Нам
е мантра, често използвана от практикуващите Кундалини Йога. Тя се повтаря 3 пъти в края на всяка кундалини йога сесия. В превод мантрата значи: Истина е моето име, или Моето име е Истина. Това е процеса на идентификация на произнасящият мантрата с Истината. Може да бъде използвана подобно на Намасте (Божественото в мен познава и поздравява Божественото в теб). Където Истината, всъщност е Божественото.
От Санскрит – Сат значи Истина, съществуване, Истината, която съществува; Нам означава „име”

Татва – това са елементите, от които сме направени, поне в Кундалини йога философията. Те са Земя, Вода, Огън, Въздух* и Етер.

Татвите са свързани с чакрите, но само с първите пет. Шестата, седмата и осмата чакри са извън/над елементите. Тези горни чакри са свързани с качеството на светлината.
Татвите са най-плътната форма на Мая. Те създават илюзията за разделяне или в Западната философия двойственост. Всяка татва проектира Мая по специфичен начин, което води до страдание. Тъй като татвите са елементите, от които се състоите, вие не може да се отървете от техните проекции. Въпреки това, можете да насочите (ре-канализирате) тези проекции за да постигнете въздигане. Не е толкова лесно да се направи, колкото да се каже, но може да бъде направено.

 • Земята кореспондира с първата чакра. Въпреки, че енергията на тази чакра се асоциира с елиминиране, проекцията на Земята е алчността за придобиване. Тя води до тежест, устойчивост и депресия. Re-канализирайте алчността от просто придобиване на материални неща към придобиване на качества на страхотен човек.
 • Водата кореспондира с втората чакра, която свързваме с творчество. Проекцията на водата е страст/похот, която води до чувство за вина, заблуда и липса на съжаление. Re-канализирайте похотта от експлоатиране към услужливост, която насърчава творчество и привързаност.
 • Огън кореспондира с третата чакра, която свързваме с личната ни сила и храносмилателните органи. Проекцията на огъня е желанието за контрол, което води до страх и гняв. Re-канализирайте гнева от другите върху собствената си негативност, не по саморазрушителен начин, а по начин, който използва тази енергия за пречистване.
 • Въздух кореспондира с Четвъртата чакра, която ние свързваме със сърцето. Проекцията на Въздух е закрепване (“Моето сърце е свързано с…”) на земни притежания. Обърнете внимание на разликата по отношение на земни притежания между Земята (алчност или желание за придобиване) и Въздуха! Привързаността на нещата води до тревожност и нерешителност. Re-канализирайте привързаността от конкретни неща, към цялата Вселена. Обичайте идеи и идеали, привързвайте се към щастието и здравето и връзката ви с божественото.
 • Етер кореспондира с Петата чакра, която свързваме с гърлото, говорене и чуване на Истината. Вашите истини с малко „и”  съдържат чувството за самия себе си, и може да доведе до самовлюбеност. Re-канализирайте чувството си за его, или малките, преходни Аз в Истината с главно „И” на единство с Безкрайността.

* В първите дни на неговото учение Йоги Баджан понякога я нарича Вятър вместо Въздух. При систематизирането на неговата философия, за да стане по-последователна  като учение, учителите се спират на Въздух като предпочитан избор. Някои от последователите на старите традиции не се съгласяват по този въпрос и може да ви “коригират”, когато говорите за Въздушната татва. Мислете за това като възможност да практикуваме състрадание и смирение! 🙂

 Уахегуру (от Пунджаби) е термин, често използван при Сикхизма за Бог, Висшето същество или Създателят на всичко. Значи „Добрият/Невероятния учител”. Уахи значи добър,а Гуру е термин/обръщение към „учител”.
Най-честото използване на „Уахегуру” е като поздравление, между сикхи.

 Чакра – от санскрит означава колело. В йога чакрите са енергийни възли в човешкото тяло.Чакра е понятие, отнасящо се до приличащи на колела енергийни възли, които според традиционната индийска медицина съществуват в повърхността на финото тяло на живите същества. Въртящи се вихри от фина материя, те се считат за фокусни точки за приемане и предаване на енергия. Според различните системи има различен брой чакри. Най-известната система на Запад е, тази на седемте чакри:

 • Муладхара – коренна чакра. Намира се в основата на гръбначния стълб. Тази чакра се асоциира с божествата Индра, Брахма и Дакини, елемента Земя и червения цвят.
 • Свадхиштхана – сакралната чакра. Намира се близо до гениталиите. Счита се, че влияе на сексуалността и репродуктивните функции.
 • Манипура – чакра на слънчевия сплит. Разположена е над пъпа. Свързана е с емоциите. Управлява стомаха, черния дроб и панкреаса.
 • Анахата – чакра на сърцето. Намира се в центъра на гръдния кош. Управлява сърцето, кръвта и кръвообращението като цяло.
 • Вишуддха – чакрата на гърлото. Свързана е с общуването и речта.
 • Аджня – чакрата на челото. Намира се между веждите. Свързана е с хипофизата и епифизата.
 • Сахасрара – хилядолистник. Намира се над главата. Тя се активизира едва когато всички останали чакри са в равновесие.

Теорията за чакрите се гради върху хипотезата, че енергията се движи равномерно в организма ни. В седем точки на нашето тяло съществува концентрация на енергия, която постоянно се движи спираловидно. Тези седем специфични точки се наричат чакри. Обикновенно чакрите се изобразяват или като цвете или като колело. В първия случай, “листа” са показани около периметъра на окръжност. Във втория, спици разделят кръг в сегменти, които правят чакрата да прилича на колело (или “чакра”). Всяка чакра притежава определен брой сегменти или листенца.

Шакти, от Санскрит шак – “да бъдеш способен”,означава свещена сила или упълномощение, първичната космическа енергия и представлява динамичните сили, които се движат през цялата вселена. Шакти е общата представа, или олицетворение, на божествената женска сила, понякога представяна като “Великата Божествена Майка” в индуизма. На земен план, Шакти най-активно се проявлява чрез женските въплъщения, докато едновременно съществува и в мъжките въплъщения, в потенциала си като непроявлена форма.

Не само Шакти е отговорна за сътворението, а е също и деятел на всички промени. Най-значителната форма е Кундалини-шакти, тайнствена физико-психическа духовна сила. Шакти съществува в нивото на сватантрия (svātantrya- „свободна воля“ или от санскрит „самостоятелност” ), независеща от никого и взаимнозависима с цялата вселена.