Самскари

Навиците управляват живота ни

Чуствали ли сте се някога, все едно сте роби на собствените си навици? Мисли? Или емоции? Навик се създава за 40 дни, затвърждава се за 90 дни, и за 120 дни вие го приемате.

Не е лесно да се премахне „лош” или деградиращ навик, по-лесно е да се замени с позитивен, градивен навик.

Навиците са като руслото на река, издълбано от движението на водата дълго време по един-и същи маршрут .

Тези русла на реки или шаблони съществуват на подсъзнателно ниво, създадени от минали действия, събития, особено от предишни животи. Така че ние автоматично отново попадаме в тези шаблони или поведения, като на практика се „носим по течението”. Тези шаблони се наричат самскари. Кармата е начина, по който проявяваме нашите самскари.

Най-ефективния начин за пренасочване или елиминиране на негативните, саморазрушаващи самскари в подсъзнанието е мантрата. Пеенето буквално може да предефинира и пренасочи течението на навиците, които принуждават и подтикват нашите действия.

С нови съзидателни шаблони, които да заменят старите негативни шаблони, няма да попадате на стария път отново и отново и така живота ви ще се промени за по-добро.

(Повече за самскарите, кармата и съзнанието можете да прочетете в книгата The Mind от Yogi Bhajan и Gurucharan Singh Khalsa; или в How to Know God от Christopher Isherwood и Swami Prabhavananda.)

Мантра PANJ SHABD: SA TA NA MA

Силата да променим шаблоните на навиците.

Panj Shabd представляват сричките от Сат Нам. Panj значи пет и представлява петте основни звуци на вселената. С, Т, Н, М, А. Произнася се с дълго ‘аа’: САА, ТАА, НАА, МАА и се пее с лесна мелодия.

СА Цялост: Всичко, което някога е било или някога ще бъде (палците докосват показалците)

ТА Съзидателност: Принципът на създаването (палците докосват средните пръсти)

НА Разрушаване или Смърт (палците докосват безименните пръсти)

МА Възраждане и раждане (палците докосват малките пръсти)

Седнете с изправен гръб. Натискайте силно върха на палците на двете ръце към върха на пръстите на същата ръка последователно, започвайки от показалците и си пейте всяка сричка от мантрата.

5 минути Силно; 5 минути шептейки, 10 минути без звук, 5 минути шептейки; 4 минути силно; 1 минута АБСОЛЮТНА ТИШИНА И НЕПОДВИЖНОСТ

За да завършите: Вдишайте дълбоко, повдигнете ръцете си високо, енергично разтръскайте пръстите. Релаксирайте.

 

Текстът е обобщен от © Shakti Parwha Kaur Khalsa Tool Kit for Teaching Beginners