Десет тела

“Ако разберете, че всъщност имате Десет тела, и сте наясно с тези Десет Тела, и ги балансирате, цялата вселена ще бъде в баланс с вас” Йоги Баджан

Древната наука Йога казва, че човешките същества имат десет тела: тяло на душата, негативно съзнание, позитивно съзнание, неутрално съзнание, физическо тяло, линия на арката,  аура, пранично тяло, фино тяло, излъчващо тяло. Тези десет тела са ни дадени по рождение и имат великолепни свойства. Ние имаме достъп до всичките си десет тела, просто трябва да си припомним това, което винаги сме знаели.

Можете да визуализирате различните си тела като различни катове дрехи, като физическото тяло е последния кат, палтото, което носите цял живот. Знаем, че имаме физическо тяло, можем да го докоснем, видим и почустваме. Но също имаме други тела, които са също толкова реални, ако не и повече.

Истината е, че човешкото тяло е направено от десет тела: Физическото тяло, трите съзнания и шестте енергийни тела. Единадесетото тяло или обединение – когато всички десет тела са под контрол – води до чисто състояние на Осъзнатост, когато имате възможността да видите във всички събития Божията ръка и игра, както и да разпознавате Бог във всичко.

Изкуството и науката на десетте тела ви позволява да осъзнаете, че всяка дисхармония, която усещате, може да бъде идентифицирана и трансформирана в хармония. Това е практически модел, чрез който можете да разберете собствената си психика и чрез практикуване на съответната техника ви дава възможност да постигнете щастие. За всяко тяло в Кундалини Йога има съответните техники, които го балансират и хармонизират. Защото осъзнаването е само първата стъпка. Вие можете да се само-анализирате и да прецените, кое от телата има нужда от хармонизиране. Но за да промените наистина живота си, трябва да направите всичко възможно да усъвършенствате всяко тяло. Ето защо са нужни техниките, но в тази част никой друг не може да ви помогне – трябва да си помогнете сами, като практикувате.

 В традицията на Сикхите – десетте гурута съответстват на десетте тела. Има ключови фрази и ключови думи, които вървят с всяко тяло. В допълнение първите седем тела са свързани със седемте чакри.

Първо тяло: Тяло на душата

Частта от вас, която е свързана с безкрайността. Вашата вътрешна Безкрайност
Първа чакра (основата на гръбначния стълб)
Гуру Нанак

Ключови думи:
Смирение, Творчество, Съзидателност
Ключова фраза: “Сърцето е по-силно от ума”
Ако е балансирано: Идвате от място на голямо смирение, отпуснете се в потока на Божията енергия и го използвайте за да създавате красота
Ако е слабо: Нещата се случват от главата, вместо от сърцето; чуство на блокираност, невъзможност да използвате своята цел и креативност
За балансиране: Повдигнете Кундалини. Отворете сърцето

Трите съзнания – умствени тела
Второ тяло: Негативно(предпазващо) съзнание

Идентифицира потенциални опасности и недостатъци на всяка ситуация. Необходимо е за предпазване
Втора чакра(секс органите)
Гуру Ангад

Ключови думи:
Сдържаност, подчинение
Ключова фраза: “Копнеж за принадлежност”
Ако е балансирано: Дава форма на творчеството на тялото на душата, чрез сдържаност и проницателност. Копнеж за дълбока свързаност с Божествената ви същност
Ако е слабо: неподходящи, саморазрушаващи връзки. Прекалено влияние от другите
За балансиране: Развивайте съзнателни връзки. Развийте Позитивното съзнание, ако Негативното съзнание е прекалено развито.

Трето тяло: Позитивно съзнание

Вдъхновява ви, като ви показва най-добрия възможен резултат във всяка ситуация
Трета чакра(Зоната на пъпа)
Гуру Амар Дас

Ключови думи:
Равноправие, позитивност
Ключова фраза: “Дяволски или божествен ”
Ако е балансирано: Силна воля,  използване на силата лесно и скромно. Естествена веселост и оптимизъм, добро чуство за хумор, лесна и директна комуникация
Ако е слабо: Надвиване на информацията от негативното съзнание, което може да е депресиращо и парализиращо чуство. Яд и липса на толерантност, страх от използване на собствената си сила, заради страха от отговорността
За балансиране: Укрепване на точката на пъпа (Третата чакра). Засилете Негативното съзнание (аналитично) ако Позитивното съзнание е свръх развито.

Четвърто тяло: Неутрално съзнание

На базата на информацията от Негативното и Позитивното съзнание взима най-доброто решение, като използва безпристрастното, интуитивно знание 
Четвърта чакра(сърдечната област)
Гуру Рам Дас

Ключови думи:
Услужливост, Състрадание, Интеграция
Ключова фраза: “Чаша молитва”
Ако е балансирано: Голямо превъзходство на интуицията. Позволява достъп до душата
Ако е слабо: Трудно вземане на решения. Навика да се чустваш жертва. Трудност да виждаш отвъд полярностите в живота
За балансиране: Медитирайте

Пето тяло: Физическо тяло

Превозното средство, с което присъствате на Земята
Пета чакра (гърлото)
Гуру Арджан

Ключови думи:
Саможертва, баланс, учител
Ключова фраза: “Учител, баланс”
Ако е балансирано: Представлява учител, който може да вземе нещо съвсем абстрактно и да го обясни  на всички. Възможност да балансирате всички части от живота си без крайности, като мързел или фанатизъм
Ако е слабо: Яд, ревност, алчност, състезателност, неблагодарност. Липса на баланс на външно и вътрешно ниво. Трудност за устно изразяване. Страх да бъдеш в ситуацията на учител.
За балансиране: тренирайте редовно, преподавайте

Шесто тяло: Линия на арката

Линията на арката е между двете слепоочия и минава над веждите и линията, където започва косата. Това е ореолът, началото на аурата. Асоциира се с хипофизата, регулира нервната система и баланса на жлезите с вътрешна секреция. Жените имат втора линия на арката, минаваща над гърдите.
Шеста чакра (точката на третото око)
Гуру Харгобинд

Ключови думи:
Справедливост, закрила, излъчване
Ключова фраза: “Молещ се човек”
Ако е балансирано: Способност за фокусиране, концентрация и медитация. Използвайте интуицията на Шестото тяло, за да се предпазвате от стреса и за да избягвате затварянето на сърцето
Ако е слабо: Прекалено покровителстване. Лесно влияние от другите. Небалансираност на жлезите, водеща до непостоянност в настроенията и поведението. Липса на фокусираност.
За балансиране: Събудете хипофизната жлеза. Упражнения за шестата чакра

Седмо тяло: Аура

Аурата е електромагнитното поле, което заобикаля тялото. Действа като контейнер, който съдържа жизнената ви сила, носейки увереност и сигурност.
Седма чакра (Коронната чакра)
Гуру Хар Раи

Ключови думи:
Милосърдие, Сигурност, Любов
Ключова фраза: “Платформа на въздигане”
Ако е балансирано: Привлича позитивността и отблъсква негативността като щит. Предпазва физическото тяло от болести. Чуството на сигурност позволява възвисяващо присъствие и милосърдност към околните. 
Ако е слабо: Параноя, липса на сигурност в себе си. Негативизма може да пробие във психиката и физическото тяло.
За балансиране: Медитирайте. Носете бели дрехи от естествени материи. Работете върху осмата чакра

Осмо тяло: Пранично тяло

Чрез дишането, Праничното тяло постоянно носи жизнена сила и енергия в системата
Гуру Хар Кришан
Ключови думи:
Чистота, енергия, смелост,
Ключова фраза: “Ограниченост до безкрайното”
Ако е балансирано: Смелост, жизненост, чуство на единство с всички живи същества. Нищо не може да ви обезпокои. Само-мотивация с достатъчно енергия за постигането на целите
Ако е слабо: Постоянна тревога и хронична умора. Търсене на храна и различни стимуланти за енергия. Страх, отбранителност.
За балансиране: Всички пранаями

Девето тяло: Финото тяло

Финото тяло помага погледа отвъд непосредствената реалност на живота към грандиозната игра на Вселената
Гуру Тег Бахадур
Ключови думи: Спокойствие, лекота, съвършено овладяване
Ключова фраза: “Майсторство или мистерия”
Ако е балансирано: Наличие на голям финес и мощно спокойствие. Способност за бързо научаване и овладяване на ситуациите. Възможност да влезеш в стая и веднага да интуитивно да знаеш какво се случва
Ако е слабо: Наивност и лесно заблуждаване. Несъзнателна грубост или недодяланост в речта или поведението. Нервност, липса на спокойствие
За балансиране: Която и да е медитация или крия за 1000 дни

Десето тяло: Излъчващото тяло

Излъчващото тяло дава духовни царственост и излъчване
Гуру Гобинд Сингх
Ключови думи:
Царски кураж, Излъчване, благородство
Ключова фраза: “Всичко или нищо”
Ако е балансирано: Решителност и кураж пред лицето на всяка пречка. Магнетично присъствие и уважение от всички, които ви познават.
Ако е слабо: Страх от влизането в конфликт. Стеснителност от вниманието на хората. Чуство за неефективност и невъзможност за преодоляване трудности в дадени ситуации.
За балансиране: отговорност. Не си подстригвайте косата

Единадесетото тяло или обединение
Сири Гуру Грант Сахиб

Единадесет представлява звуковата вълна, източника на безкрайност, от която произлизат всички мантри. В това състояние, можете да дирижирате всички десет тела; единадесетото съдържа всички. Можете да насочвате всички части на вашето същество и да позволите на безкрайността да тече през вас през цялото време.

Както обяснява Йоги Баджан: “Когато Богът и човекът във вас са в паралелен унисон – тогава сте 11. Нямате двойнственост, имате божествена визия и истината тече през вас. Не ви трябва нищо извън вас. Всички богатства са във самите вас – вие сте вътрешно богати и сте напълно задоволени.”

* Текстът е обобщен от Yogi Bhajan, Ph.D. The Aquarian Teacher: KRI International Kundalini Yoga Teacher Training Textbook Level One Instructor. Third Edition. Kundalini Research Institute, 2005.