Мудра

“Мудра – символичен или ритуален жест в Хиндуизма и Будизма. Някои мудри включват цялото тяло, но повечето се изпълняват с ръцете и пръстите. В йогата мудрите се използват заедно с пранаяма за да стимулират различни част на тялото, свързани с дишането и за да влияят на движението на праната в тялото.”

Ръцете са много повече от функционален орган; те са енергийна карта на съзнанието и здравето. Всяка зона на ръката си кореспондира със съответна зона на тялото, както и с различни емоции и поведение. Чрез свиването, преплитането, протягането и докосването на пръсти и длани, ние можем ефективно да си говорим с тялото и съзнанието. Позицията, която заемат ръцете се нарича Мудра и е техника за изпращане на ясни послания към енергийната система на тялото и съзнанието.

Точно както буквите могат да се комбинират по много начини, за да формират различни думи, така и пръстите могат да съставят матрица от Мудри. По-надолу можете да намерите някои от най-използваните мудри в Кундалини Йога.

Гиан Мудра (печат на знанието)

Как: Докоснете върха на показалеца и върха на палеца. Другите три пръста са изправени.

Ефект: Стимулира Знанието, мъдростта, спокойствието и възприемането

Планета: Юпитер, експанзия.

 

Шуни Мудра (печат на Търпението)

Как: Докоснете върха на средния пръст и върха на палеца. Другите три пръста са изправени.

Ефект: Въздейства позитивно на търпението, проницателността и обвързването.

Планета: Сатурн; справяне със задачите, поемане на отговорност и кураж да се справяме със задълженията.

 

Суриа или рави Мудра (печат на слънцето, живота)

Как: Докоснете върха на безименния пръст и върха на палеца. Другите три пръста са изправени.

Ефект: Възобновяване на енергията, нервната система и здравето.

Планета: Слънце; енергия, здраве и сексуалност. Уран: здрави нерви, интуиция и промяна.

 

Буди Мудра (печат на умственото прояснение)

Как: Докоснете върха на малкия пръст и върха на палеца. Другите три пръста са изправени.

Ефект: Създава капацитет на ясна и интуитивна комуникация, стимулира развитието на психиката.

Планета: Меркурий; бързина, умствени сили за комуникация.

 

Поза за молитва (Пранам Мудра)

Как: Дланите на двете ръце и пръстите се докосват изцяло. Външната част на палците е леко притисната към гръдната кост.

Ефект: Неутрализира позитивната част на тялото(дясната, слънце, мъжката част) с негативната част (лявата, луна и женска част)

Използването на Мудрата за молитва е цяла наука. Има поляритет на тялото между дясната част (пингала) и лявата част (Ида). Когато съберете лявата и дясната ръка, вие неутрализирате двата полюса (позитивен и негативен) на електромагнитното поле. Това действие създава неутрално пространство в електромагнитното поле. Позицията на кокалчетата на палците е във вдлъбнатината на гръдната кост – точката на един от главните нерви достигащ епифизната жлеза. Натискът незабавно предизвиква секреция от епифизната и хипофизната жлеза, създавайки резонанс в мозъка, който измества нормалният ритъм в състояние на медитация. Това позволява молитвата да идва от сърцето.

 

Ключ на Венера

Как: За мъже, сплетете пръстите на ръцете, като левият малък пръст е най-отдолу. Поставете левия палец във вдлъбнатината между палеца и показалеца на дясната ръка. Десния палец, притиска меката вдлъбнатина в основата на левия палец. За жени, позициите на палците са обратните и десния малък пръст е най-отдолу.

Ефект: Канализира сексуалната енергия, съдейства за баланс на жлезите с вътрешна секреция, и за възможност за лесна концентрация.

Планета: Вдлъбнатините на основата на палците символизира Венера: чувствителност и сексуалност. Палеца символизира егото.